Misko

 ... themeluar në 1927, Misko është e para dhe më e hershmja prodhuese makaronash në Greqi dhe Ballkan. Produktet përgatiten me 100% grurë durum, i njohur për cilësinë shumë të lartë në të gjithë botën. Për vite me rradhë, emri MISKO është shoqëruar me cilësinë dhe traditën Greke.


     Në fabrikat e saj, MISKO mundëson standartet më të larta të cilësisë dhe prodhon një variete të gjerë produktesh, duke përfshirë një gamë prej 120 varietete makaronash, specialitete Italiane dhe Greke. Kompania MISKO ka marrë rreth 56 medalje ndërkombëtare ari për cilësi.
Agna Group © 2011
| Site Map | Terms & Conditions | Careers | Contact