Projekte

 

- HIDRO PROJEKTI I BORSHIT. Një prezantim rreth Hidrocentraleve të Fterrës.

 

HIDRO PROJEKTI I GRABOVES. Bazenet e lumit të Graboves si dhe rrugët efektive të shfrytëzimit të tyre.

 

PROJEKTI HIDROELEKTRIK I SASAJ.

 

  Harta e projekteve


Pizzeti
Steviolina


Agna Group Channel


Agna Group © 2011
| Site Map | Terms & Conditions | Careers | Contact