Misioni

Ne punojmë me përgjegjësi sociale, për një biznes që rritet vazhdimisht dhe kontribuon për një jetë më cilësore për punonjësit, partnerët dhe komunitetin, duke qenë gjithmonë një hap përpara të tjerëve.


Pizzeti
Steviolina


Agna Group Channel


Agna Group © 2011
| Site Map | Terms & Conditions | Careers | Contact